Samen in beweging naar een inclusieve samenleving

Inspiratiepaper

5 mensen in schaduw lopen op een skatebaan

05 januari 2021

VN-ambassadeurs, organisaties, onderzoekers en ervaringsdeskundigen zijn geinterviewd en gingen tijdens een netwerkbijeenkomst met elkaar in gesprek over inclusief onderwijs, een inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting opleiding naar werk en integrale samenwerking. Inspireren, delen, informeren, verbinden en leren stonden daarbij centraal. Ook Marit Schreurs en Marjolein Büscher van ECIO namen hieraan deel. De verkregen input is vervat in de paper en gaat in op de volgende aspecten:

  • Visie op inclusie
  • Rol van VN-verdrag Handicap
  • Wat werkt er?
  • Veranderkundige aanpak
  • Rol van ervaringsdeskundigen
  • Inspirerende voorbeelden

“Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen, ondanks de beperkingen die er zijn”

De paper is een uitgave van Coalitie voor Inclusie en is gemaakt in het kader van het programma Onbeperkt meedoen!. De coalitie is een netwerk van organisaties en mensen die samen werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen erbij hoort en talenten van iedereen benut worden.

Gerelateerde items