Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

Wat is er al bereikt en hoe kan het hoger onderwijs nog inclusiever worden?

kader met titel: e implementatie van het VN-verdrag handicap in het NL hoger onderwijs

12 juli 2021

Met de ratificatie van het VN-verdrag in Nederland (2016) moeten onderwijsinstellingen werk maken van inclusief onderwijs. Onderwijsinstellingen, die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend, worden daarbij ondersteund door ECIO. Ellen van Veen, student aan Erasmus Universiteit, onderzocht in kader van haar afstudeerpaper de impact van het VN-verdrag op de inclusiviteit in het hoger onderwijs: waar staan we en wat kan beter?

Het paper beschrijft:

  • Belangrijke aspecten bij het ontwikkelen en implementeren van inclusief onderwijsbeleid.
  • Best practices rondom betrokkenheid vanuit studentenparticipatie.
  • Mogelijkheden om het onderwijssysteem beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en aanpasbaar te maken.
  • De impact van de landelijke werkgroep VN-verdrag, gefaciliteerd door ECIO.
  • Inzichten op de implementatie van het VN-verdrag in het hoger onderwijs met verschillende evaluatierapporten.
  • Aspecten die aandacht behoeven voor het verbeteren van inclusief onderwijs.
  • Een aantal internationale good practices die als inspiratie kunnen dienen voor Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.

Werk maken van inclusief onderwijs

Door informatie en goede voorbeelden met elkaar te blijven delen, komen we stap voor stap dichterbij het doel: inclusief onderwijs. Dit is dan ook het streven van dit paper.

Gerelateerde items

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

De verschillende rollen van het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN-verdrag handicap

Perspectief ministeries OCW en VWS op inclusief hoger onderwijs

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?