Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Medezeggenschap

20 juli 2020

Een medezeggenschapsraad behartigt de belangen van studenten en medewerkers van de onderwijsinstelling. Op centraal niveau praat je mee over de mogelijkheden en verbeteringen van bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en faciliteiten.

Verplichting

Een universiteit of hogeschool wordt bestuurd door een College van Bestuur. Onderwijsinstellingen in Nederland zijn verplicht om studenten en medewerkers inspraak in het  beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs te geven: medezeggenschap. De Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vormt de basis voor de Nederlandse medezeggenschapsrechten. Lees meer hierover op de website van LSVb.

Dag van de Medezeggenschap

Op 5 november 2020 organiseerde het ISO, de VH, VSNU, LSVB, het LOF, Lovum en de VMH de Dag van de Medezeggenschap. Deze dag stond in het teken staan van de resulaten van de jaarlijkse medezeggenschapsmonitor. Verschillende spelers uit het hoger onderwijs veld waren hierbij  aanwezig, waaronder minister van Engelshoven en bestuurders van de VH, VSNU de LSVb en het ISO.

Download