Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Afbeelding kaft flyer medezeggenschap

03 mei 2021

Een medezeggenschapsraad behartigt de belangen van studenten en medewerkers van de onderwijsinstelling. Op centraal niveau praat je mee over de mogelijkheden en verbeteringen van bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en faciliteiten. Lees de beknopte flyer met informatie over wat medezeggenschap en de medezeggenschapsraad voor jou kan betekenen.

Verplichting

Een universiteit of hogeschool wordt bestuurd door een College van Bestuur. Onderwijsinstellingen in Nederland zijn verplicht om studenten en medewerkers inspraak te geven in het beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs: medezeggenschap. De Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vormt met de opgenomen regels en rechten de basis voor de Nederlandse medezeggenschapsrechten. Lees meer hierover op de website van LSVb.

Dag van de Medezeggenschap

Op 5 november 2020 organiseerde het ISO, de VH, VSNU, LSVB, het LOF, Lovum en de VMH de Dag van de Medezeggenschap. Deze dag stond in het teken staan van de resultaten van de jaarlijkse medezeggenschapsmonitor. Verschillende spelers uit het hoger onderwijs veld waren hierbij  aanwezig, waaronder minister Van Engelshoven en bestuurders van de VH, VSNU de LSVb en het ISO.

Besloten online community voor ervaringsdeskundige studenten

Wil je sparren, ideeën uitwisselen met andere studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag? Meld je dan aan voor de besloten LinkedIngroep. Een community voor en door ervaringsdeskundigen om met elkaar in verbinding te zijn en elkaar op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs. Deel hier je ervaringen, tips, initiatieven of bijeenkomsten die interessant zijn voor medestudenten!

Download

Gerelateerde items