Kaart voor begeleiding bij dyscalculie

18 februari 2020

Ernstige reken- en wiskundige problemen en dyscalculie (ERWD)

Elke student, dus ook elke student met ERWD, is verschillend. Denk bijvoorbeeld aan voorkeuren in leerstijl, intelligentie, opvoeding, leeftijd, karakter enzovoort. De informatiekaart geeft een overzicht van positieve kenmerken en belemmerende kernmerken. Het gaat echter niet zozeer om kenmerken, als wel over de mate waarin de student belemmeringen ondervindt tijdens de studie. Studenten met beperkingen of ondersteuningsvragen kunnen vergelijkbare belemmeringen ervaren en ook gebaat zijn bij de tips die in deze informatiekaart zijn opgenomen. De tips hebben betrekking op:

  • contacturen
  • zelfstandige studietaken
  • toetsing en examinering
  • stage- en afstudeeropdrachten/scripties.

Ga in gesprek met de student om te weten wat het beste helpt of werkt.

Download

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Infographic | Mentaal welzijn in coronatijd; 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals