Kaart voor begeleiding bij autisme

18 februari 2020

Elke student, dus ook elke student met autismespectrumstoornis, is verschillend. Voorkeuren in leerstijl, intelligentie, opvoeding, leeftijd, karakter enzovoort zijn van invloed op het al dan niet tot uiting komen van de onderstaande kenmerken. De informatiekaart beschrijft de kenmerken en de mate waarin de student belemmeringen ondervindt tijdens de studie. Lees de tips, die per onderwijsactiviteit worden genoemd, die studenten met autismespectrumstoornis kunnen helpen. Studenten met andere beperkingen of ondersteuningsvragen kunnen vergelijkbare belemmeringen ervaren en ook gebaat zijn bij deze tips.

Wegwijzer Autisme & Corona

Bekijk ook de Wegwijzer Autisme & Corona van de Nederlandse vereniging voor Autisme. Een wegwijzer met behulpzame tips en links voor mensen met autisme en hun naasten en informatie over wat je zelf kan doen.

 

Download

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Infographic | Mentaal welzijn in coronatijd; 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals