Kaart voor begeleiding bij AD(H)D

18 november 2017

AD(H)D is een aandachttekortstoornis met of zonder hyperactiviteit. Globale kenmerken van ADHD zijn:

  • hyperactiviteit en impulsiviteit
  • en/of problemen met aandacht.

Attention Deficit Disorder (ADD) is een subtype van de bekendere aandoening ADHD. Officieel wordt het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Bij ADD staat het aandachttekort op de voorgrond (Hersenstichting).

Kenmerken

Elke student, dus ook elke student met AD(H)D, is verschillend. Voorkeuren in leerstijl, intelligentie, opvoeding, leeftijd, karakter et cetera zijn van invloed op het al dan niet tot uiting komen van de onderstaande kenmerken bij iemand met AD(H)D. De informatiekaart helpt je bij het begeleiden van studenten met AD(H)D.

Download

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Infographic | Mentaal welzijn in coronatijd; 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals