Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking

Jaarrapport 2018

08 juni 2019

Hoe worden studenten met een functiebeperking, aandoening of ziekte opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding in het hoger onderwijs?

Je leest de onderzoeksresultaten in het vijftiende jaarrapport dat het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I) opstelde voor Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Met een speciale module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018, gericht op studenten met een functiebeperking, gaven 24.000 studenten hun oordeel over de mate waarin hun opleiding hen in staat stelt om zonder onnodige belemmeringen hun studie te volgen.

Download