Infographic voor (hulp)vragen | student

25 augustus 2020

De infographic geeft informatie over bronnen waar je als student met een ondersteuningsvraag terecht kan voor hulpvragen.

De informatie heeft betrekking op:

  • Psychische nood
  • Recht
  • Informatie voor mbo-studenten rondom studieperiode
  • Dyslectie, dyscalculie, AD(H)D
  • Chronische aandoening
  • Stage/werk
  • Financiën
  • Organisaties voor belangenbehartiging studenten
  • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Download

Gerelateerde items

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Een opleiding met Wajong: financiële veranderingen per 1 september 2020

Neem voor meer informatie contact op