Factsheet voor (hulp)vragen | onderwijsprofessionals

062 ecio 2020 infographic informatievoorziening onderwijsprofessional

25 augustus 2020

De infographic is een handreiking voor onderwijsprofessionals om studenten met een ondersteuningsvraag adequaat door te kunnen verwijzen. Daarnaast biedt deze  infographic ook ondersteuning aan de onderwijsprofessionals zelf wanneer zij vragen hebben over het begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag.

De informatie heeft betrekking op:

  • Psychische nood
  • Recht
  • Toetsing/examinering
  • Dyslectie, dyscalculie, AD(H)D
  • Chronische aandoening
  • Stage/werk
  • Financiën
  • Infolijn
  • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Ook voor studenten met een ondersteuningsvraag heeft ECIO een infographic met informatie voor hulpvragen samengesteld.

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Download

Gerelateerde items

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Een opleiding met Wajong: financiële veranderingen per 1 september 2020

Neem contact op voor meer informatie