Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap

Verdiepend advies

16 november 2020

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap ontvangt het College voor de Rechten van de Mens hier veel vragen over. Het College voor de Rechten van de Mens deed onderzoek en bracht hierover een adviesrapport uit.

Met het adviesrapport gaat het College voor de Rechten van de Mens in op de juridische betekenis en hoe het zich verhoudt met de Grondwet en andere mensenrechten-verdragen. Een advies met ook actuele knelpunten binnen het huidige onderwijssysteem in het licht van dit juridische kader. Daarbij formuleert het College handvatten om de verwezenlijking van het recht op onderwijs voor mensen met een beperking volgens het VN-verdrag handicap te bevorderen.

Adviezen

  1. Neem de leerling of student en zijn of haar mogelijkheden om zich te ontwikkelen en ontplooien
    tot uitgangspunt en stem daar het beleid op af.
  2. Zorg bij de totstandkoming van wetgeving en beleid, die relevant zijn voor het recht op onderwijs, een zichtbare beoordeling in het licht van het recht op onderwijs volgens het VN-verdrag handicap. Dit biedt inzicht in de wijze waarop het recht op onderwijs voor mensen met een beperking in Nederland wordt gerealiseerd en hoe het betreffende voorstel hieraan  bijdraagt.
  3. Ontwikkel een overkoepelend beleidskader, bij het ontwikkelen van wetgeving en beleid op het gebied van onderwijs, met daarin een visie op (en een bijbehorend stappenplan voor) het recht op onderwijs volgens het VN-verdrag handicap.

Het adviesrapport is op 11 november 2020 overhandigd aan minister Slob van het Ministerie van OCW.

Bron: College voor de Rechten van de Mens

Gerelateerde items