Handreiking | Zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Gelijke kansen voor alle hoger onderwijsstudenten ongeacht persoonlijke omstandigheden

titel: zwangere studenten en ouders in het hoger onderwijs, met foto van 5 studenten jongens en meisjes praten samen in de gang met blocknote en telefoon in de hand

25 juni 2021

De handreiking ondersteunt hbo-instellingen en universiteiten bij het faciliteren van regelingen, voorzieningen en mogelijkheden voor maatwerk voor zwangere studenten en ouders in het hoger onderwijs. De handreiking is voor onderwijsinstellingen een basis voor opname in het studentenstatuut en het informeren van studenten, zodat gelijke kansen geboden kunnen worden.

Voorzieningen en ondersteuning voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

De handreiking biedt informatie over de verplichtingen van de onderwijsinstellingen en de rechten van de studenten. Daarbij wordt het  juridisch kader van de wetgeving geschetst. Er wordt ingezoomd op mogelijkheden en tips voor ondersteuning rondom informatievoorziening, faciliteiten, maatwerk, begeleiding en stages. Verschillende mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming, waarvan een zwangere student of studerende ouder gebruik kan maken, zijn uiteengezet.

Aanleiding voor de totstandkoming van de handreiking

Aanleiding was de motie van Kwint/Van den Hul om, in navolging van het mbo, in kaart te brengen wat er nodig is om zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs mogelijk te maken. De individuele ondersteuningsvraag van zwangere studenten en studerende ouders zal verschillen. Uit de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021 blijkt een toename van ervaren studiebelemmeringen. 53% van de studerende ouders problemen ervaart belemmering bij de studievoortgang. 25% hiervan geeft aan ontevreden te zijn over de informatievoorziening. Hoger onderwijsstudenten hebben, in tegenstelling tot mbo-studenten geen aanwezigheidsplicht en kunnen gebruikmaken van het Profileringsfonds.

Informatiesessie | Zwangerschap & ouderschap in het hoger onderwijs – 16 september 2021

ECIO organiseert op 16 september a.s. een aanvullende informatiesessie voor onderwijsprofessionals, zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs.

Landelijke werkgroep Studentenwelzijn

De handreiking is een uitgave van de Landelijke werkgroep Studentenwelzijn. De werkgroep beoogt hiermee het studie- en studentsucces te vergroten en onnodige studieuitval en financiële problemen te voorkomen. Zodat gelijke kansen worden geboden voor alle hoger onderwijsstudenten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho