Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

07 februari 2020

Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.

Ongeveer 30% van de studenten in het hoger onderwijs ervaart een functiebeperking. 10% van alle studenten ervaart belemmeringen bij het studeren. Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). De Wet op het hoger onderwijs vraagt aandacht voor voorzieningen die de toegankelijkheid en studeerbaarheid bevorderen voor studenten met een functiebeperking.

Download