Praktische tips voor toegankelijk en inclusief onderwijs

Handreiking voor docenten

07 februari 2020

Deze handreiking bevat praktische tips voor docenten voor toegankelijk en inclusief onderwijs. Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) schreef deze handreiking samen met studenten en docenten uit het hoger onderwijs. Zoals vele docenten streven deze docenten naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs en stellen hoge eisen aan zichzelf. Uitgaan van diversiteit in het onderwijs is voor hen essentieel. Tegelijkertijd: wat goed werkt voor enkele studenten, werkt voor alle studenten, is ook hun ervaring.
Vaak is het zo dat uiteindelijk alle studenten baat blijken te hebben bij de genoemde tips en niet alleen de studenten+.

  1. De tips betreffen vier verschillende activiteiten:
  2. College verzorgen en lesgeven
  3. Onderwijsgroepen begeleiden
  4. Studenten begeleiden
  5. Toetsen en beoordelen

De tips voor deze activiteiten worden op twee niveaus beschreven:

  • Het ontwerpen en voorbereiden van onderwijs
  • Het uitvoeren van onderwijs

Studenten met een functiebeperking en of ondersteuningsvraag

30% van de studenten in het Nederlandse hoger onderwijs heeft een functiebeperking. De meest voorkomende functiebeperkingen zijn dyslexie, psychische klachten en chronische ziekten. 10% ondervindt belemmeringen door deze, veelal onzichtbare, functiebeperkingen. Veel ondersteuningsvragen komen ook voort uit belemmeringen die studenten ondervinden rondom mantelzorg, gendertransitie, seksuele geaardheid, zwangerschap of jong ouderschap en eenzaamheid. Studenten+ zijn zowel studenten met een functiebeperking als andere ondersteuningsvraag

Download