Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

19 oktober 2018

Expertisecentrum handicap + studie, ISO en LSVb vinden dat er niet langer jaar in jaar uit geconcludeerd moet worden dat de voorlichting over en begeleiding in studeren met een functiebeperking ondermaats is, maar dat het tijd wordt voor actie. Hiertoe hebben zij een concrete handreiking ontwikkeld voor hoger onderwijsinstellingen die als hulpmiddel moet functioneren om verbeterstappen te maken op het gebied van voorlichting en begeleiding. Handicap + studie, LSVb en ISO zijn van mening dat elke hogeschool en universiteit deze tips zou moeten toepassen in hun beleid studeren met een beperking.

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Inmiddels is Expertisecentrum handicap + studie ook aanspreekpunt voor studentenwelzijn in bredere zin. Vandaar de naamswijziging in 2019 naar Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). We richten ons nu niet meer alleen op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten. Maar ook op het beleid binnen instellingen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag