Handreiking | Inclusieve uitstroom naar werk

Tips voor begeleiding van hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Kaft handreiking Inclusieve uitstroom naar werk

01 december 2021

Hoe ondersteun en begeleid je studenten met een functiebeperking bij hun stap naar de arbeidsmarkt? Deze handreiking helpt je hierbij.

Met deze handreiking schetsen we in het kort de aanleiding over het belang van een inclusieve arbeidsmarkttoeleiding. Vervolgens gaan we in op de verantwoordelijkheden vanuit de onderwijsinstelling om deze overgang goed te kunnen faciliteren. Daarnaast geven we tips voor een inclusieve aanpak op zowel beleidsniveau als op individueel niveau. Ervaringsdeskundigheid vanuit het studentenperspectief, voorbeelden van best practices en de input van professionals, die ervaring hebben met de doelgroep, vormen de basis van deze handreiking.

Regionale aanpak voor inclusieve uitstroom naar werk

Niet alleen de onderwijsinstellingen maar ook gemeenten, werkgevers én ervaringsdeskundige studenten spelen hierbij een belangrijke rol. Eerder heeft ECIO, in samenwerking met andere partijen voor een regionale aanpak een praatplaat, als discussieleidraad, ontwikkeld. De praatplaat, ondersteund met een leidraad, geeft inzicht op vragen zoals ‘Waar begin je?’ en ‘Hoe begin je?’.

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.