Handreiking doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking doorstroom
Handreiking doorstroom

01 juni 2018

Voor studenten uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Het onderwijs verandert, er wordt een meer proactieve houding van de student verwacht, de zorgcoördinator¹ wordt een studentendecaan. Uit onderzoek van ResearchNed blijkt dat binnen het hoger onderwijs dertig procent van alle studenten een ondersteuningsbehoefte heeft. Bij een ondersteuningsbehoefte gaat het zowel om studenten met een lichamelijke beperking en chronisch zieke studenten, als om studenten met bijvoorbeeld dyslexie en psychische beperkingen. Tien procent van het totaalaantal studenten wordt tijdens de studie belemmerd door een beperking en heeft een ondersteuningsbehoefte. Studenten met een ondersteuningsbehoefte vallen bovendien twee keer zo vaak uit als studenten zonder ondersteuningsbehoefte.

Voor een goede studiekeuze en het succesvol doorlopen van de studie is het vinden van de juiste informatie en voorzieningen cruciaal. Hier is een taak weggelegd voor zowel het mbo als het hbo, om de mbo-student met een ondersteuningsbehoefte goed voor te lichten. Deze handreiking helpt bij het verbeteren van de voorlichting en is gericht op professionals in het mbo die betrokken zijn bij de overgang van de mbo-student naar het hbo: zorgcoördinator, mentor of studieloopbaanbegeleider die veelal ook docent is. Deze handreiking richt zich niet direct tot de ouders, maar zij kunnen er ook gebruik van maken en zij zijn daarnaast voor de professionals een belangrijke spil in het proces en daarmee de overgang naar het hbo.

Download

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag