Handreiking | Digitaal toegankelijk hoger onderwijs: een goede start voor iedereen

Afbeelding brochure digitaal toegankelijk hoger onderwijs een goede start voor iedereen

11 maart 2021

De nieuwe toegankelijkheidseisen en nationale besluitvorming gaan ervan uit dat instellingen de komende jaren systematisch werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van digitale producten en online systemen. Met deze handreiking maak je een goede start naar digitaal toegankelijk hoger onderwijs.

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Download