Handleiding Studeren met psychische klachten

053 ecio handleiding studeren met psychische klachten (elke)

19 juni 2020

Deze handleiding bevat praktische handvatten voor de dagelijkse begeleiding van studenten met psychische klachten. Naast begeleiding, staan ook het signaleren en doorverwijzen centraal. Veel psychische klachten komen tijdens de studietijd voor het eerst tot uiting. Het hoger onderwijs kan de eerste plek zijn, waar men signaleert ‘dat er iets aan de hand is’. Het doel van deze digitale handleiding is om begeleiders beter toe te rusten om studenten met psychische klachten open tegemoet te treden en hen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Deze publicatie is uitgegeven door ECIO, voorheen Expertisecentrum handicap + studie.

Download