Goed voor studenten zorgen = kennis borgen

21 oktober 2016

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs komt in de onderwijspraktijk van hogescholen verschillende vormen van professionalisering tegen. ECIO ordende deze en verwerkte de verschillende vormen in een model. Dit model helpt bij het vormgeven van de professionalisering op het gebied van studeren met een functiebeperking binnen hoger onderwijsinstellingen.

Hoe de professionalisering van docenten op het gebied van studeren met een functiebeperking binnen de verschillende instellingen voor hoger onderwijs vorm krijgt, varieert enorm, ontdekte ECIO (voorheen Expertisecentrum handicap + studie). Waar deze op de ene instelling plaatsvindt op initiatief en persoonlijke interesse van een medewerker, is het op de andere instelling ingebed in beleid en een vast onderdeel van gecertificeerde trajecten (als Basis Kwalificatie Onderwijs).

Vier-kwadranten-model

Het vier-kwadranten-model ondersteunt instellingen bij het planmatig opzetten van het professionaliseren en borgen van kennis over studeren met een functiebeperking.

Voor wie?

Het model is ontwikkeld voor professionals uit het hoger onderwijs, die zich op opleidingsniveau of instellingsniveau bezig houden met de professionalisering van docenten. Het gaat om het professionaliseren op het gebied van studeren met een functiebeperking en de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten+.

Download

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

ECIO Infolijn | Terugblik één jaar online onderwijs – veelgestelde ondersteuningsvragen