FlexScan | voor een gezamenlijke aanpak op flexibel onderwijs

15 maart 2021

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. Er is behoefte aan meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, inspelen op de behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen is  samen met CINOP en enkele hogescholen de FlexScan ontwikkeld. De FlexScan helpt om de ervaren en gewenste flexibiliteit in het onderwijs in beeld te brengen. De FlexScan is een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken instrument dat op team-, sector- en/of organisatieniveau binnen schoolorganisaties ingezet kan worden.

Gerelateerde items