Financieel slim studeren

euromunt tussen duim en wijsvinger

16 juni 2020

De factsheet is een overzichtelijke weergave van voorzieningen op financieel gebied voor studenten met een functiebeperking.

Veel (aankomende) studenten zijn (niet) volledig op de hoogte van alle financiële mogelijkheden die er zijn, en hoe en waar ze deze kunnen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig aanvragen van verlenging van de studiefinanciering.

ECIO (voorheen Expertisecentrum handicap + studie) heeft samen met het ministerie van OCW en de studentenvakbonden de factsheet ‘Financieel slim studeren met een beperking‘ ontwikkeld.

Bekijk ook de infographic die is gemaakt met een fictieve student: Daan.

 

Download

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)