Factsheet Informatievoorziening bij hulpvragen | studenten

063 web infographic informatievoorziening bij hulpvragen studenten

16 maart 2021

De factsheet geeft informatie over bronnen waar je als student met een ondersteuningsvraag terecht kan voor hulpvragen.

De informatie heeft betrekking op:

  • Psychische nood
  • Recht
  • Informatie voor mbo-studenten rondom studieperiode
  • Dyslexie, dyscalculie, AD(H)D
  • Chronische aandoening
  • Stage/werk
  • Financiën
  • Belangenbehartiging studenten
  • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Ook voor professionals in het hoger onderwijs heeft ECIO een factsheet met informatie voor hulpvragen samengesteld.

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Download

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals