Factsheet Informatievoorziening hulpvragen | onderwijsprofessionals

062 web infographic informatievoorziening onderwijsprofessionals

16 maart 2021

De factsheet is een handreiking voor onderwijsprofessionals om studenten met een ondersteuningsvraag adequaat door te kunnen verwijzen. Daarnaast ondersteunt de factsheet ook de onderwijsprofessionals wanneer zij vragen hebben over het begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag.

De informatie heeft betrekking op:

  • Psychische nood
  • Recht
  • Toetsing/examinering
  • Dyslexie, dyscalculie, AD(H)D
  • Chronische aandoening
  • Stage/werk
  • Financiën
  • Infolijn
  • Belangenbehartiging
  • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Ook voor studenten met een ondersteuningsvraag heeft ECIO een infographic met informatie voor hulpvragen samengesteld.

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Download

Gerelateerde items

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking