Factsheet | Toegankelijke Word-documenten

042 web toegankelijke word documenten

22 februari 2021

De toegankelijkheid van Word-documenten zorgt ervoor dat gebruikers met een functiebeperking geen barrières ondervinden bij het lezen van het document en dat er voldaan wordt aan wettelijke eisen op dit gebied. In deze factsheet vind je enkele tips voor het toegankelijk maken van een Word-document.

 

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Download

Gerelateerde items

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?