Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

12 april 2019

In april 2019 verscheen het artikel ‘Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijs op basis van leeruitkomsten’ in het blad Hoger Onderwijs Management.

Sara Struik (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Judith Jansen en Marjolein Büscher-Touwen (beiden van Expertisecentrum handicap + studie, onderdeel van CINOP) gaan aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit de praktijk in op de vraag hoe flexibilisering van onderwijs op basis van leeruitkomsten kan leiden tot eerlijke kansen en meer studiesucces voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Studenten met een ondersteuningsvraag worden (soms) benadeeld door de vaste vormgeving en organisatie van onderwijs en toetsing. Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten biedt de mogelijkheid tot personalisering van het leerproces en toetsing, waardoor ook deze studenten een eerlijke kans krijgen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om een diploma te behalen.

Download

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?