E-zine Onbeperkt meedoen is online

Afbeelding voorkant van artikel. Lachende vrouw in rolstoel

07 juni 2021

Ook het ministerie van VWS benadrukt het belang van het implementeren van het VN-verdrag handicap in Nederland. Met het e-zine, in het kader van het programma Onbeperkt meedoen!, worden ervaringen rondom toegankelijkheid uitgelicht. ECIO leverde hiervoor een bijdrage en belicht verschillende aspecten van inclusief onderwijs, zoals het wegnemen van belemmeringen, hybride onderwijs, studentenwelzijn, het belang van de intentieverklaring VN-verdrag voor hoger onderwijsinstellingen en regionale samenwerking voor duurzame arbeidsparticipatie.

Mede-auteurs van het artikel zijn Nadèche Hanique, (student Universiteit Tilburg en ECIO Awardfinalist 2020) en Hermien Moning (NHL Stenden).

Uitgave: 3 juni 2021

Gerelateerde items

Mentaal welzijn i.r.t. het brein | bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho Copy

Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs