Discussieleidraad | ‘Wat heb je (nodig) om succesvol te studeren?’- het sociale model versus het medische model

Studenten

21 juli 2020

Zijn officiële diagnoses vereist voor het toekennen van voorzieningen?

Om aanspraak te kunnen maken op aanpassingen dient de student in het hoger onderwijs nu nog vrijwel altijd een officiële diagnose te overleggen. Daarmee geeft de student antwoord op de vraag ‘Wat heb je?’ Hier ligt de focus op het medische model. Maar moet deze vraag altijd gesteld worden? Is de vraag ‘Wat heb jij nodig?’ eigenlijk niet veel logischer? Hoe verhouden deze vragen zich tot het ‘sociale model’ en het VN-verdrag inzake personen met een handicap?

Discussieleidraad

Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) hoopt met dit artikel onderwijsprofessionals uit te dagen om met elkaar de discussie aan te gaan over de wijze waarop studenten met een functiebeperking het beste gestimuleerd kunnen worden om aan te geven wat helpt om succesvol te studeren.

Download

Gerelateerde items