Brochure | VN-Proof Onderwijs; Wat moet je als student weten?

030 web vn proof onderwijs wat moet je als student weten

22 februari 2021

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft als doel de positie van mensen met beperking te verbeteren. Het verdrag gaat uit van inclusie zodat iedereen gelijke kansen krijgt, onder andere in het onderwijs. Lees in deze brochure wat jij moet weten als student.

 

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Download