Beleidsscan voor inclusief en toegankelijk mbo

18 september 2020

De beleidsscan helpt je bij het vormgeven van passend onderwijs en het voorbereiden van studenten met een ondersteuningsvraag (studenten+) op een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt. Met handvatten kan je direct aan de slag met het aanscherpen van het bestaande beleid of met het formuleren van nieuwe doelen. Denk ook aan borging van kwaliteitszorg en verantwoording richting bijvoorbeeld studenten en inspectie.

De beleidsscan studeren+ mbo helpt je met vragen, zoals:

  • Hoe zorg je als beleidsmaker voor effectief beleid rondom inclusief onderwijs?
  • Hoe zorg je voor meer uniformiteit en gelijkheid tussen de colleges?
  • In welk stadium bevindt het beleid van mijn opleiding of instelling zich?
  • Hoe kan ik hier doelgerichter verder aan werken?

Focus beleidsscan

De beleidsscan is opgebouwd rondom de thema’s informatievoorziening en voorlichting, fysieke en digitale toegankelijkheid, begeleiding en deskundigheidsbevordering, leerroutes, toetsing en examinering, stage en werk, en kwaliteitsborging. De uitkomsten worden besproken met zogenaamde groepsinterviews en direct voorzien van acties.

Aan de slag met de beleidsscan

De beleidsscan is voor leden van het College van Bestuur, studentendecanen, studieloopbaanbegeleiders en andere professionals of studenten+, die zicht hebben op de uitvoering van het beleid voor studenten+. De beleidsscan kan zowel on- als offline worden gebruikt.

Download

Gerelateerde items

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Uitwisseling van visies en definities ‘inclusief onderwijs’ in het mbo en hoger onderwijs

‘Belangrijk is dat je weet én aangeeft wat je wel en niet kan’

MBO Connect | online community voor en door mbo-professionals is live

ECIO aan de slag met preventie psychische problematiek in het mbo

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl