Beleidsscan voor inclusief en toegankelijk mbo

18 september 2020

Studenten met een ondersteuningsvraag (studenten+) ondervinden vaker belemmering bij het doorlopen van hun studie met mogelijk lagere studieresultaten tot gevolg. Ook het Kabinet spreekt in de Miljoenennota haar zorg uit over de dalende onderwijsprestaties. Het belang van onderwijskwaliteit voor kansengelijkheid wordt hierbij onderstreept. De beleidsscan helpt je bij het vormgeven van passend onderwijs en hoe je deze studenten voorbereidt op een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt. De beleidsscan is ontwikkeld door ECIO, het expertisecentrum inclusief onderwijs.

De beleidsscan studeren+ mbo helpt je met vragen, zoals:

  • Hoe zorg je als beleidsmaker voor effectief beleid rondom inclusief onderwijs?
  • Hoe zorg je voor meer uniformiteit en gelijkheid tussen de colleges?
  • In welk stadium bevindt het beleid van mijn opleiding of instelling zich?
  • Hoe kan ik hier doelgerichter verder aan werken?

Met de beleidsscan krijg je niet alleen een beeld van wat er gebeurt, maar ook van hoe dat ervaren wordt. Met de verkregen handvatten kan je direct aan de slag met het aanscherpen van het bestaande beleid of met het formuleren van nieuwe doelen. Denk ook aan borging van kwaliteitszorg en verantwoording richting bijvoorbeeld studenten en inspectie.

Focus beleidsscan

De beleidsscan is opgebouwd rondom de thema’s informatievoorziening en voorlichting, fysieke en digitale toegankelijkheid, begeleiding en deskundigheidsbevordering, leerroutes, toetsing en examinering, stage en werk, en kwaliteitsborging. De uitkomsten worden besproken met zogenaamde groepsinterviews en direct voorzien van acties.

Aan de slag met de beleidsscan

De beleidsscan is voor leden van het College van Bestuur, studentendecanen, studieloopbaanbegeleiders en andere professionals of studenten+, die zicht hebben op de uitvoering van het beleid voor studenten+ met een ondersteuningsvraag. De beleidsscan kan zowel on- als offline worden gebruikt.

Download

Gerelateerde items