Handreiking | Begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag

13 november 2019

Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag (studenten+) gaat uit van hun talenten en richt zich op het wegnemen van obstakels en het ondersteunen tijdens hun studie. Het gaat uiteindelijk om hun studiesucces. Een goede begeleiding kan dat succes vergroten.

Goede begeleiding kun je bereiken door aandacht te geven aan vijf aspecten (Advies commissie Maatstaf, 2010):

  1. deskundigheid
  2. netwerk onderhouden
  3. actief benaderen
  4. vaste begeleiders
  5. begeleidingsovereenkomst.

In de handreiking vind je per aspect een korte beschrijving, tips en voorbeelden van hoe andere instellingen deze begeleiding vormgeven.

Download

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?