Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Voorblad artikel TTE

30 juni 2020

Het Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren richt zich op flexibele en toegankelijke toetsing en examinering in het ho en het mbo. De netwerkleden maken zich sterk voor meer mogelijkheden bij onderwijsinstellingen rondom het aanbieden van alternatieve toetsvormen voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar 2020, moesten onderwijsinstellingen in ‘no time’ op zoek naar alternatieve toetsvormen.

Leden van het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren schreven het artikel om vooral de innovatieve ontwikkelingen vast te houden en door te pakken! De motie van het lid Westerveld lag hieraan ten grondslag. De netwerkleden voelden zich gesteund en geïnspireerd door deze motie en hebben zich gebogen over de vragen: Hoe kunnen onderwijsinstellingen hun beleid en toetsorganisatie inclusiever inrichten? En hoe hebben wij dat zelf eigenlijk gedaan?

Verbeteren en vernieuwen van het bestaande toetsprogramma

In het artikel gaan de leden in op het verbeteren en vernieuwen van het bestaande toetsprogramma. Wat zijn de voor- en nadelen. Het artikel kan als leidraad dienen om intern het gesprek aan te gaan rondom toegankelijk toetsen en examineren. Praktijkvoorbeelden en tips voor de uitvoering van een toegankelijk toetsprogramma completeren het geheel.

Gerelateerd items