Artikel | Inclusief onderwijs: als onderwijssectoren leren van elkaar

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?
Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

12 maart 2020

ECIO, streeft naar onderwijs zonder belemmeringen. Drie aandachtsgebieden staan daarbij centraal: studeren met een functiebeperking, studeren met een ondersteuningsvraag en studentenwelzijn.

Stress en burn-out staat met het thema studentenwelzijn hoog op de agenda in het hoger onderwijs. Met de wet op Passend Onderwijs binnen het mbo is een toenemende urgentie merkbaar voor studeren met een functiebeperking en/of ondersteuningsbehoefte.

Hoe kunnen deze twee onderwijssectoren van elkaar leren om te komen tot inclusief onderwijs?

Lees het complete artikel dat is gepubliceerd in het Vaktijdschrift Profiel, uitgave maart 2020, nummer 2.

Download