Artikel | De overgang van voortgezet speciaal onderwijs naar hoger onderwijs

voortgang van vso naar ho

11 november 2021

Waar lopen leerlingen tegenaan bij de overgang van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het hoger onderwijs (ho)? En hoe zouden we deze overgang kunnen verbeteren? Daarover gingen we in gesprek met het vo-ho netwerk OPeRA (OnderwijsPartners Regio Amsterdam).

We gaan in op voorzieningen die studenten met een ondersteuningsvraag nodig hebben om het onderwijs goed te kunnen volgen. Daarnaast geven we tips en handreikingen voor onderwijsprofessionals hoe zij deze studenten daarbij kunnen begeleiden.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking