Analyserapport NSE 2021

Toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Voorblad analyserapport NSE 2021

14 oktober 2021

Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een studenttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt gehouden onder studenten in het hoger onderwijs. Daarmee geven gemiddeld zo’n 330.000 studenten hun oordeel over hun opleiding en instelling. Binnen deze enquête bestaat al zeventien jaar een aparte module met vragen over studeren met een functiebeperking. Een belangrijke aanpassing in de NSE 2021 ten opzichte van eerdere jaren is een bredere focus op studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Waar voorheen de focus enkel lag op studeren met een functiebeperking, is er nu ook aandacht voor persoonlijke- en familieomstandigheden en het combineren van een opleiding met topsport of ondernemerschap.
De enquête is ontwikkeld door Stichting Studiekeuze123 samen met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en studentenbonden.

Analyserapport NSE 2021

ECIO analyseerde de antwoorden uit de enquête en publiceert vandaag het jaarrapport ‘studeren met een ondersteuningsbehoefte 2021’.

Gerelateerde items

NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?

Universiteit Utrecht onderzoekt fysieke toegankelijkheid rolstoelgebruikers

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

NSE 2019 | Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

Analyserapport NSE 2019: studeren met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs