Paper | Samen in beweging naar een inclusieve samenleving

5 mensen in schaduw lopen op een skatebaan

Artikel | Zes maanden online onderwijs: Terugblik en uitdagingen voor de toekomst

Kaft magazine artikel terugblik 6 maanden online onderwijs

Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap | verdiepend advies

StepChange | een aanpak voor studentenwelzijn

Stepchangemodel studentenwelzijn met de vier facetten: learn, work, support en live

Beleidsscan voor inclusief en toegankelijk mbo

Factsheet voor (hulp)vragen | onderwijsprofessional

062 ecio 2020 infographic informatievoorziening onderwijsprofessional

Infographic voor (hulp)vragen | student

Studieproces in kaart voor studenten

groep jongeren lopend over straat

Studieproces in kaart | wat kan je als onderwijsprofessional doen?

man met koptelefoon achter laptop

Discussieleidraad | ‘Wat heb je (nodig) om succesvol te studeren?’- het sociale model versus het medische model

Studenten

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Medezeggenschap

Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Students 2817247 960 720 (1)

Handleiding | Studeren met psychische klachten

053 ecio handleiding studeren met psychische klachten (elke)

Brochure | Ik ga studeren

Foto brochure Ik ga studeren

Folder | Transgender in het onderwijs

Folder-Transgender in het onderwijs-TNN

Factsheet | Financieel slim studeren

Handreiking | Inclusieve webinars

Inclusieve webinars ecio versie

Handreiking | Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

online studeren

De kracht van ADHD | animatiefilm

Adhd

Factsheet | Ondertitelen van lesmaterialen

Ondertiteling lesmateriaal

Opinie | Maak het afstandsonderwijs ook inclusief

Opinieartikel2

Opinie | Coronacrisis biedt kansen voor de toegankelijkheid van het onderwijs

Opinieartikel

Beleidsscan | studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs

Beleidsscan HO

Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Artikel | Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools?

Overzicht van toegankelijkheid videoconferentietools

Handreiking | bijdragen aan een succesvolle doorstroom van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Artikel | Inclusief onderwijs: als onderwijssectoren leren van elkaar

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

Studenten

Begeleiding bij dyscalculie

Begeleiding bij autisme

Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

Handreiking kwaliteitsborging voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Handreiking met tips voor docenten

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!

Voortgangsrapportage onbeperkt meedoen 2019

Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Student

Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs

Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag

Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een functiebeperking

Studenten

Kaart voor begeleiding bij dyslexie

Artikel | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

twee personen met koffie op tafel, paars kader met titel er tussein

Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking

Jaarrapport 2018

Artikel | Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

Checklist Informatievoorziening Studeren met een ondersteuningsvraag

Duurzaam naar werk

Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Handreiking | doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking doorstroom

Begeleiding bij AD(H)D

VN-Proof Onderwijs – Wat moet je als student weten?

https://www.ecio.nl/publicaties/vn-proof-onderwijs-wat-moet-je-als-student-weten/

VN-Proof onderwijs – Wat moet je weten als onderwijsinstelling?

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

10 voor passend onderwijs

Studieproces in kaart voor professionals

Goed voor studenten zorgen = kennis borgen