Handreiking | Inclusieve uitstroom naar werk

Kaft handreiking Inclusieve uitstroom naar werk

Handreiking | Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?

Kaft handreiking Digitaal lesgeven, hoe pak je dat aan?

Artikel | De overgang van voortgezet speciaal onderwijs naar hoger onderwijs

voortgang van vso naar ho

Inclusief op stage | tips voor onderwijsprofessionals

Inclusief op stage professionals

Inclusief op stage | tips voor werkgevers

Inclusief op stage werkgevers

Inclusief naar werk | Tips voor afgestudeerden met een arbeidsbeperking

Inclusief naar werk afgestudeerden

Inclusief op stage | Tips voor studenten met een ondersteuningsvraag

Inclusief op stage studenten

Analyserapport NSE 2021

Analyserapport nse 2021

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

kaft studiekeuzespecial met jongeman met bril met hand onder zijn kin, titel: jouw volgende stap?

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Verschillende studenten die handgebaren maken

Studieproces in kaart | wat kan je als onderwijsprofessional doen?

Voorblad studieproces in kaart voor professionals

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

kader met titel: e implementatie van het VN-verdrag handicap in het NL hoger onderwijs

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag

Afbeelding van Infograpfic stage en werk

Handreiking | Zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

titel: zwangere studenten en ouders in het hoger onderwijs, met foto van 5 studenten jongens en meisjes praten samen in de gang met blocknote en telefoon in de hand

E-zine Onbeperkt meedoen

Afbeelding voorkant van artikel. Lachende vrouw in rolstoel

Artikel | Wat is inclusief onderwijs?

Verschillende kinderen in een klaslokaal

Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Afbeelding kaft flyer medezeggenschap

Praatplaat voor soepele overgang onderwijs-arbeidsmarkt

brug met ontbrekend deel in het midden met duidelijk op belang soepele overgang onderwijs naar arbeidsmarkt

Infographic | Mentaal welzijn in coronatijd; 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

Afbeelding van Infograpfic Studentenwelzijn in coronatijd

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?

Afbeelding kaft vn proof onderwijs wat moet je als professional weten

Factsheet Informatievoorziening bij hulpvragen | studenten

Factsheet informatievoorziening bij hulpvragen voor studenten

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals

Factsheet Informatievoorziening bij hulpvragen voor onderwijsprofessionals

FlexScan | voor een gezamenlijke aanpak op flexibel onderwijs

Flexscan infographic ecio

Handreiking | Digitaal toegankelijk hoger onderwijs: een goede start voor iedereen

Afbeelding brochure digitaal toegankelijk hoger onderwijs een goede start voor iedereen

Factsheet | Toegankelijkheidsrichtlijnen voor websites

044 web toegankelijke richtlijnen

Factsheet | Toegankelijke PDF-documenten

043 web toegankelijke pdf documenten

Factsheet | Toegankelijke Word-documenten

042 web toegankelijke word documenten

VN-Proof Onderwijs | Wat moet je als student weten?

Afbeelding brochure vn proof wat moet je als student weten

Brochure | Ik ga studeren met een functiebeperking

meisje met kroeshaar en bril achter een laptop

Paper | Samen in beweging naar een inclusieve samenleving

5 mensen in schaduw lopen op een skatebaan

Artikel | Zes maanden online onderwijs: Terugblik en uitdagingen voor de toekomst

Kaft magazine artikel terugblik 6 maanden online onderwijs

Studieproces in kaart voor studenten

illustraties sleutelmomenten studiepoces van kiezen, aanmelden, kennismaken tot aan werken, afstuderen en volgende stap

Kaart voor begeleiding bij AD(H)D

Voorblad informatiekaart ADHD

Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap | verdiepend advies

Factsheet | Ondertitelen van lesmaterialen

046 web ondertiteling van lesmaterialen

StepChange | een aanpak voor studentenwelzijn

Stepchangemodel studentenwelzijn met de vier facetten: learn, work, support en live

Beleidsscan voor inclusief en toegankelijk mbo

Discussieleidraad | Wat heb je (nodig) om succesvol te studeren? – het sociale model versus het medische model

Voorblad publicatie Discussieleidraad

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

studenten in een cirkel van onderaf bezien

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Students 2817247 960 720 (1)

Handleiding | Studeren met psychische klachten

053 ecio handleiding studeren met psychische klachten (elke)

Folder | Transgender in het onderwijs

jongen aan tafel leest een folder

Analyserapport NSE 2019: studeren met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs

Analyserapport NSE 2019

Factsheet | Financieel slim studeren

euromunt tussen duim en wijsvinger

Handreiking | Inclusieve webinars

Inclusieve webinars ecio versie

Handreiking | Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

online studeren

Opinie | Maak het afstandsonderwijs ook inclusief

Opinieartikel2

Opinie | Coronacrisis biedt kansen voor de toegankelijkheid van het onderwijs

Opinieartikel

Beleidsscan | studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs

Beleidsscan HO

Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Artikel | Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools?

Overzicht van toegankelijkheid videoconferentietools

Handreiking | bijdragen aan een succesvolle doorstroom van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Artikel | Inclusief onderwijs: als onderwijssectoren leren van elkaar

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

Studenten

Kaart voor begeleiding bij dyscalculie

Afbeelding voorblad informatiekaart dyscalculie

Kaart voor begeleiding bij autisme

Afbeelding voorblad informatiekaart autisme

Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

Handreiking kwaliteitsborging voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Praktische tips voor toegankelijk en inclusief onderwijs

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

Duurzaam naar werk

Duurzaam naar werk, tips voor gemeenten

Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!

Voortgangsrapportage onbeperkt meedoen 2019

Opiniestuk | Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Student

Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs

Begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag

Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een functiebeperking

Studenten

Kaart voor begeleiding bij dyslexie

Artikel | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

twee personen met koffie op tafel, paars kader met titel er tussein

Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking

Jaarrapport 2018

Artikel | Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

groep studenten achter een laptop

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Handreiking | doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking doorstroom

Programma Nederland en het VN-verdrag handicap | samenvatting in begrijpelijke taal

Afbeelding flyer vn verdrag handicap begrijpelijke taal

10 voor passend onderwijs

Goed voor studenten zorgen = kennis borgen