Zijn studerende jonge mantelzorgers kwetsbaarder tijdens coronacrisis?

Meer aandacht voor studerende jonge mantelzorgers

02 april 2020

Vanuit het onderwijs en de media krijgen studenten handreikingen om hun studie zo goed mogelijk online voort te zetten. Wij vragen ons af of studerende jonge mantelzorgers in deze tijd kwetsbaarder zijn. Het zorgen voor een naaste, het volgen van afstandsonderwijs en het beperken van sociale contacten vergroot de psychische druk op deze doelgroep. ECIO streeft met Studentenwelzijn naar optimaal studiesucces en gezondheid binnen een inclusief studieklimaat. ECIO onderzoekt met het Expertiselab Jonge Mantelzorgers middels onderstaande vragenlijst de behoeften van studerende jonge mantelzorgers.

Studentenwelzijn

De druk op studerende jonge mantelzorgers neemt toe, mede door het tijdelijk wegvallen van de respijtzorg vanwege het coronavirus. Studentenwelzijn creëer je samen. ECIO maakt zich met het Expertiselab Jonge Mantelzorgers hard voor studerende mantelzorgers en wil de behoeften inventariseren. Daarbij geloven wij dat inclusief- en flexibel onderwijs ook voor jonge mantelzorgers van groot belang is.

Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers richt zich op onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van studenten met een mantelzorgtaak. Daarnaast worden best practices en trends met elkaar gedeeld. Het Expertiselab bestaat uit de volgende partijen: Vrije Universiteit, Sociaal Cultureel Planbureau, Hogeschool van Amsterdam, Vilans, Hogeschool Utrecht, Windesheim, JMZ Pro, Ouders & Onderwijs, Sterker, MantelzorgNL, Jonge Mantelzorg, MOVISIE, Gemeente Amsterdam en CINOP/ECIO.

Oproep

Met een korte vragenlijst willen we de ervaringen van studerende jonge mantelzorgers in kaart brengen ten tijde van de coronacrisis. Daarbij focussen we op wat goed gaat en waarbij zij ondersteuning nodig hebben. Het is dan ook van belang dat deze vragenlijst door zoveel mogelijk jonge studerende mantelzorgers wordt ingevuld. Met de resultaten kunnen we meer aandacht vragen bij de regionale en landelijke overheden. We streven daarbij naar meer ondersteuning van studerende jonge mantelzorgers.

Direct naar de vragenlijst

Lees ook:

  • het onderzoek van SCP over gezondheid, psychosomatische klachten, levenstevredenheid en schooldruk bij scholieren met zorgtaken (12-16 jaar).
  • het nieuwsbericht van Human: ‘Waarom je als mantelzorger geen topsporter bent’.
  • MantelzorgNL heeft een MantelzorgLijn waar je met vragen over mantelzorg en coronacrisis terecht kan: https://mantelzorg.nl/pagina/contact