Win jij de ECIO Frank Award 2020?

Student+ verkiezing 2019

03 september 2020

Heb jij, als student met een functiebeperking of ondersteuningsbehoefte (student+), een top-idee hoe je inclusie binnen jouw onderwijsinstelling vergroot? Doe dan mee aan de verkiezing ECIO Frank Award 2020! Naast de award ontvang je ook € 1.000,-. Het bedrag dat je besteedt om jouw idee uit te werken tot een succes. Er worden twee prijzen uitgereikt: één aan een student die studeert aan een hogeschool en één aan de universiteit. De verkiezing wordt georganiseerd door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO, voorheen handicap + studie).

[English version]

Jij verdient een podium

Je kan als student+ waarschijnlijk je studie goed doorlopen. Het helpt natuurlijk wanneer de hogeschool of universiteit daarop is ingericht, zodat je zo min mogelijk wordt belemmerd door je beperking of ondersteuningsbehoefte. Jij weet als geen ander hoe het onderwijs hier optimaal op ingericht moet worden. Wellicht heb je hiervoor een goed idee of ben je al gestart met een initiatief waar meerdere studenten baat bij hebben. Of heb je onderwijsprofessionals geïnspireerd tot meer inclusie binnen je hogeschool of universiteit waar je nu studeert. Met deze verkiezing word je in het zonnetje gezet. Want dat verdien je. Studenten met een extra ondersteuningsbehoefte leveren namelijk dagelijks extra inspanning, motivatie en werk.

De winnaars van de ECIO Frank Award 2019

De ECIO Frank Award werd in 2019 voor het eerst uitgereikt. De winnaars van 2019 waren Jelle Meuwissen (categorie hogescholen) en Richard Horenberg (categorie universiteiten). Vanwege het grote succes in 2019 organiseren we ook dit jaar de verkiezing ECIO Frank Award.

Doe mee: nomineer jezelf of een ander!

Ben jij of ken jij een student+ die naast de studie een bijzonder initiatief is gestart of medestudenten heeft geïnspireerd? Iemand die staat voor inclusief onderwijs en ideeën heeft over hoe het onderwijs op zijn/haar instelling nóg inclusiever kan? Doe dan mee en nomineer jezelf of een ander.

Student+

Met student+ doelen wij op studenten die studeren met een functiebeperking en/of ondersteuningsvraag. Een functiebeperking is een functiestoornis die de studievoortgang vertraagt. Bijvoorbeeld een lichamelijke of zintuigelijke handicap (zoals gehoorproblemen of dwarsleasie) of een chronische ziekte (bijv. diabetes). Maar bijvoorbeeld ook dyslexie, autisme en psychische problemen. Daarnaast kunnen studenten extra ondersteuning nodig hebben door jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. En heel actueel: ook prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat.

Tijdspad

Na ontvangst van de inzendingen worden er per onderwijssector (ho/wo) twee finalisten geselecteerd op het beste idee of initiatief (november). Van de vier finalisten wordt een professionele video opgenomen (december). Met deze video moeten ze de jury overtuigen waarom zij de award moeten winnen en hoe zij inclusief onderwijs op hun instelling willen stimuleren. Op basis hiervan kiest de jury per onderwijssector een winnaar die de award, tezamen met de geldprijs, begin 2021 in ontvangst mag nemen. De uitreiking van de ECIO Frank Awards 2020 vindt plaats tijdens het ECIO congres ‘Maak van inclusie een prioriTIJD! op 8 febaruari 2021.

Deadline

De deadline voor het insturen van het aanmeld-/nominatieformulier is 1 november 2020. Lees voor het insturen het reglement met de voorwaarden goed door. Gebruik het aanmeldformulier wanneer je jezelf wilt aanmelden. Wanneer je iemand anders wilt nomineren dan gebruik je het nominatieformulier. De formulieren vind je hieronder.

Gerelateerde items