Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid

Europesecommissie (1)
Europesecommissie

13 juli 2020

Digitale toegankelijkheid maakt voor een grote groep studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren. Studenten met een visuele beperking maken gebruik van hulpmiddelen, zoals voorleessoftware. Zij kunnen geen gebruikmaken van de lesinhoud en afbeeldingen als deze niet door de software kan worden gelezen. Studenten met een auditieve beperking kunnen alleen werken met ondertiteld geluidsmateriaal. Dit zijn slechts enkele essentiële hulpmiddelen die studenten met een beperking nodig hebben om hun studie te kunnen volgen. Net zoals een gebarentolk essentieel is bij het verspreiden van crisisinformatie.

De wettelijke verplichting ‘digitale toegankelijkheid overheid’ ging in per 23 september 2020. Dit betekent dat de websites van alle overheidsinstanties de toegankelijkheidsnormen vanaf deze datum moeten toepassen. Wat houdt het in en op welke instanties heeft dit betrekking? We zetten de belangrijkste punten hieronder uiteen.

Waarom deze verplichting?

Iedereen heeft het recht om optimaal te participeren in de maatschappij. Voorwaarde is dat alle dienstverlening dan ook digitaal toegankelijk is voor iedereen, inclusief voor mensen met een functiebeperking of chronische ziekte.

Beleid in Nederland en Europa

De Europese zijn lidstaten verplicht om digitale toegankelijkheid in hun nationale regelgeving vast te leggen. De internationale afspraken rondom deze regelgeving zijn vastgelegd in het VN-verdrag (14 juli 2016) en de Europese richtlijn 2016/2102.

Voor welke instanties en diensten geldt de verplichting?

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid geldt voor alle overheidsinstanties. Dit zijn:

  • staats-, regionale of lokale overheidsinstanties;
  • publiekrechtelijke instellingen;
  • samenwerkingsverbanden hiervan.

Tijdspad verplichtingen digitale toegankelijkheid

  • 23 september 2019: content van nieuw gebouwde interne en externe websites ivm wezenlijke online administratieve functies moet toegankelijk zijn voor iedereen.
  • 23 september 2020: bovenstaande content van alle interne en externe websites.
  • 23 september 2021: bovenstaande content van alle mobiele applicaties.

Welke (soorten) organisaties vallen niet onder deze wettelijke verplichting?

  • NGO´s, zolang zij geen diensten verlenen in opdracht van overheidsinstanties;
  • Geprivatiseerde of private sectoren als vervoer, gas, water en post;
  • De gezondheidszorg (voor zover deze instellingen geen publiekrechtelijke organisaties zijn);
  • Kinderdagverblijven, crèches en scholen, behalve als het gaat om essentiële administratieve onlinefuncties (bijvoorbeeld het digitaal kunnen aanmelden van een leerling).

Nederlandse overheidsinstanties zijn bij het aanbieden van digitale diensten verplicht om geen onderscheid te maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte. In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid staan specifieke voorschriften voor websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Het Besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. Bekijk ook het webinar van Ieder(in) terug over wat digitale inclusie precies betekent en hoe overheden en ervaringsdeskundigen kunnen samenwerken bij het verbeteren van web-toegankelijkheid.

Wat betekent dit voor de onderwijsinstellingen?

Alle informatie die een student nodig heeft, in de verschillende fasen van zijn of haar studie, om optimaal te kunnen studeren, moet digitaal toegankelijk zijn. Het betreft hier de administratieve onlinefuncties van scholen. Wanneer deze essentiële content op een toegankelijke wijze via een andere website wordt verstrekt, hoeft deze content niet meer opnieuw op de website van de betrokken onderwijsinstelling toegankelijk te worden gemaakt. Check het overzicht van wettelijke kaders voor toegankelijk onderwijs.

Studeren zonder belemmering

Om goed onderwijs te kunnen geven is het van belang dat het digitale onderwijsmateriaal en leeromgevingen voor alle studenten met en zonder functiebeperking toegankelijk, gebruiksvriendelijk, duurzaam en gemakkelijk vindbaar zijn. Zo zijn studenten met een functiebeperking beter in staat om zelfstandig de onderwijsroute te volgen en te voldoen aan de gestelde eisen van de eindtoetsen. Ook de toegankelijkheid voor andere gebruikers zonder beperkingen wordt hiermee vergroot.

Meer informatie en of ondersteuning nodig?

Wil je als onderwijsinstelling werk maken van het VN-verdrag? Of ben je op zoek naar handreikingen en tips voor het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid? ECIO ondersteunt je hierbij. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?