Hoe kunnen jonge studerende mantelzorgers succesvol studeren?

Student08

29 mei 2020

Marit Schreurs student aan Universiteit Utrecht, onderzoekt in het kader van haar masteropleiding Sociologie de invloed van studeren met mantelzorgtaken op het studiesucces. Marit wordt hierbij begeleid door ECIO, die zich sterk maakt voor inclusief onderwijs waarbij studenten kunnen leren zonder belemmeringen.

Mantelzorg en studie

Het onderwijs wordt steeds meer erkend als de sleutel tot succes in de samenleving. Het behalen van studentsucces is daarom van belang voor alle studenten. Studeren in combinatie met mantelzorgtaken geeft mogelijk moeilijkheden voor de studie. Zowel studie als mantelzorg kosten tijd en energie. Hierdoor kan het voor studerende mantelzorgers moeilijker zijn om studiepunten te behalen, in de tijd die ervoor staat, en tijd te besteden aan het opdoen van studie-ervaringen.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek wil Marit inzichtelijk maken in welke mate de tevredenheid van de student over de organisatie en actoren van het hoger onderwijs bijdragen aan het studentsucces van de studerende mantelzorger. Wanneer studenten namelijk het gevoel hebben dat ze bij de instelling horen en hier tevreden over zijn, kunnen ze meer integreren in de opleiding en is de kans op succesvol studeren groter. Het maximaliseren van het integreren van studenten is geen verantwoordelijkheid van de student alleen. De opleiding moet er vanaf de aanmelding van de student voor kunnen zorgen dat de student kan integreren. Daarom wordt in dit onderzoek gekeken naar de tevredenheid van de student over deze mogelijkheden in het onderwijs.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

De steeds ouder wordende bevolking en stijgende kosten van langdurige zorg, dragen bij aan een toenemende vraag naar informele zorg. Dit resulteerde in Nederland in een transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Stijging van het aantal mantelzorgers

De druk op het sociale netwerk wordt steeds groter. De verwachting is dat het aantal mantelzorgers de komende jaren nog verder zal stijgen[1]. De vergrijzing van de bevolking en het langer thuis zijn, zijn hier debet aan. Door de veranderende samenleving en de keuzes van de overheid op het gebied van zorg, welzijn en educatie wordt er steeds vaker een beroep gedaan op jongvolwassenen. Jongvolwassenen, die vaak nog een studie volgen, moeten hierdoor meerdere verantwoordelijkheden dragen. Uit de studentenmonitor van 2017, die is uitgezet onder studenten van het hoger onderwijs, blijkt dat 6% van de studenten mantelzorg verleent aan een naaste[2].

Inclusiever onderwijs

Het begrijpen van de factoren die het studentsucces van mantelzorgers beïnvloeden, kan een universiteit of hogeschool helpen bij het ontwikkelen van het juiste beleid. Hiermee kan het onderwijs inclusiever gemaakt worden. Binnenkort presenteren we hier de onderzoeksresultaten.

[1] De Bruin, S. R., van Kerkhof, L. W., Hulshof, T. A., van der Maaden, T., & Proper, K. I. (2018). Kennisvraagstukken met betrekking tot mantelzorg: een inventarisatie. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 96(7), 276-279.

[2] Studentenmonitor, 2017 http://www.studentenmonitor.nl/tabellen/index.html?