Week van dyslexie | De POWER van het anders denken

cirkel met geel, groen, blauw met tekst dyslexie week 2021

01 oktober 2021

Met ‘De week van dyslexie’ van 1 tot en met 8 oktober 2021’ staat dyslexie wereldwijd centraal. Dit jaar wordt ingezoomd op de kracht van het anders denken. Dyslectici denken out-of-the-box en zijn creatief. Maar wat is dat en wat kun je daar allemaal mee? Komende week worden inzichten en praktische handvaten gedeeld die verder gaan dan protocollen en voorleessoftware.

De huidige dyslectici zijn de pioniers van het conceptuele tijdperk! Met alle ontwikkelingen die nu gaande zijn, staan we aan de vooravond van het conceptuele tijdperk. Een tijdperk dat een beroep doet op onze creativiteit, op ons beeldend, innovatief en inlevingsvermogen en op onze organisatorische vaardigheden. Dit biedt veel kansen voor dyslectici.

Week van de dyslexie 2021-poewr van het anders denken

Dyslexie | de POWER van het anders denken

De HOI Foundation en Dyslexie Font organiseren deze week verschillende online evenementen. Negen (internationale) sprekers, waaronder gerenommeerde wetenschappers en inspirerende ervaringsdeskundigen zullen hun kennis delen over dyslexie. Met onderwerpen als: Dyslexie en zelfvertrouwen, kansengelijkheid, toetsing, de kansen kant van dyslexie en neurodiversiteit.

Ondersteuning bij studeren met dyslexie

Ruim 30% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte studeert met dyslexie/dyscalculie (NSE 2021). Hoe zet je als onderwijsinstelling deze studenten in hun kracht, zodat zij zonder belemmering kunnen studeren? ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals bij het begeleiden van studenten met dyslexie zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Bekijk de handreikingen, inspirerende voorbeelden en het overzicht van organisaties die studenten met dyslexie mogelijk kunnen ondersteunen.

Handreikingen

 • Informatiekaart voor begeleiding van studenten met dyslexie (ECIO, 2021)
 • Richtlijnen jeugdhulp | Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar. (Richtlijnen jeugdhulp, 2021)
 • Rapport Dyslexieverklaringen verschillen tussen scholen nader bekeken (OCW, 2019)
 • Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs, een inhoudelijke handreiking voor hogescholen en universiteiten om de begeleiding van studenten met dyslexie te optimaliseren (DyslexieCentraal/Fontys (2006: tegen betaling).
 • Protocol Dyslexie mbo, handreiking voor docent, coördinator zorg en management (OCW, 2017)
 • Informatie over dyslexiehulpmiddelen en hoe je ze optimaal gebruikt. Deze informatie is voor personen met dyslexie, ouders, docenten en dyslexiedeskundigen.
 • Dyslexiehulpmiddelen-overzicht: hulpmiddelen, software en apps die handig zijn voor personen met dyslexie. Een dyslexiehulpmiddel kan op verschillende manier ondersteunen bij het lezen en schrijven.
 • Fiche studeren met dyslexie (SIHO)
 • Lees hier meer over ondersteuning van studenten in het mbo, hbo en wo.

Inspiratie

 • Video: Studeren met Lexy. Over een student die samen studeert met Lexy. Zij drukt een stempel op zijn studie. (Deze versie heeft ondertiteling).
 • Presentaties webinar SIHO 2021:
 • Dynamika Podcasts: Luister naar de verhalen van mensen over hun schoolloopbaan, werk, ambities, mislukkingen én successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. (www.geniaaloprechts.nl)
 • Podcasts over dyslexie – wat is jouw verhaal
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.
 • Bekijk de inspirerende video van Richard Horenberg die, als student Geneeskunde met dyslexie, studeert aan de Universiteit van Utrecht. Met zijn idee, voor uitbreiding van het buddyprogramma om meer individuele begeleiding te kunnen bieden aan studenten met een functiebeperking, won hij in 2019 de ECIO Frank Award.

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met dyslexie mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • Dyslexie Nederland houdt zich bezig met de kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk rond diagnostiek en behandeling.
 • AD(H)D, dyslexie en dyscalculie, vereniging Impuls & woordblind.
 • Ministerie van VWS
 • Rijksoverheid
 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Stichting Accessibility zet zich in voor betere toegankelijkheid van digitale middelen, zoals websites of apps, voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking, of voor mensen die digitaal niet vaardig zijn.

Netwerken en ontmoeting

ECIO faciliteert en organiseert netwerken en bijeenkomsten voor onderwijsprofessionals. Het inbrengen van onze expertise en het leren van elkaar staat hierbij centraal. Zoals het inbrengen van praktijkvoorbeelden, casussen en knelpunten om samen bouwen aan studeren zonder belemmering. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.

Gerelateerde items

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl