Week van de Toegankelijkheid | 5-9 oktober 2020

05 oktober 2020

Voor personen met een functiebeperking is toegankelijkheid een absolute noodzaak om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. ECIO ondersteunt de week met landelijke aandacht rondom het belang van een gelijkwaardige en onafhankelijke participatie in de samenleving. Als expertisecentrum streven we naar inclusief onderwijs als standaard met leren zonder belemmering als norm. Met verschillende initiatieven haken we aan bij het landelijk initiatief van Ieder(in). We brengen daarnaast enkele activiteiten voor een betere toegankelijkheid voor het voetlicht.

Campagne | Ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl – 8 oktober 2020

Op mbotoegankelijk.nl vinden alle mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op hun vragen en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. Na de lancering in april jl. brengt ECIO mbotoegankelijk.nl nu met een campagne breed onder de aandacht bij studenten en onderwijsprofessionals in het mbo.

Webinar | Online onderwijs – toegankelijk voor iedereen – 9 oktober 2020

Ben je op zoek naar praktische adviezen om stappen te maken in online inclusief onderwijs? Neem dan deel aan het webinar. Studentenwelzijn, socialisatie, de interactie en binding met de student staan hierbij centraal. Verschillende deskundigen delen hun ervaringen.

Coronaproof onderwijs | duurzaam studeren met een ondersteuningsvraag

Met haar blog gaat Judith Jansen, programmadirecteur van ECIO, in op het belang van passend onderwijs met fundamentele aandacht voor het welzijn van studenten en flexibiliteit in persoonlijke leerroutes, passend bij de gezondheid en belastbaarheid van een student. Juist nu, ten tijde van de coronacrisis, waarin studenten met een ondersteuningsvraag extra kwetsbaar zijn.

Thematische samenwerking rondom de doelen van het VN-verdrag

Hogeronderwijsinstellingen, die de intentieverklaring VN-verdrag al hebben ondertekend, werken samen aan beleid en initiatieven om binnen het onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen. Denk daarbij aan inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking. Lees meer over de activiteiten en wat het VN-verdrag voor jouw organisatie kan betekenen.

Verbeteren en vernieuwen van het bestaande toetsprogramma

Leden van het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren maken zich sterk voor meer mogelijkheden bij onderwijsinstellingen rondom het aanbieden van alternatieve toetsvormen voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar 2020, moesten onderwijsinstellingen in ‘no time’ op zoek naar alternatieve toetsvormen. Ze schreven een inspirerend artikel om vooral de innovatieve ontwikkelingen vast te houden en hierop door te pakken!

Direct aan de slag om je onderwijsinstelling inclusiever te maken

ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van de onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld met video’s, factsheets, activiteiten, brochures, artikelen, onderzoek en de infolijn.

Gerelateerde items

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?