Week van de Jonge Mantelzorger

1 juni – 7 juni 2021

ingezoomd van onderaf handen van jongeren op elkaar

30 mei 2021

Extra begeleiding van studerende mantelzorgers is niet vanzelfsprekend. De combinatie van studie en zorg, voor een naaste, kan zeer pittig zijn. Ook de coronacrisis kende een grote impact op het welzijn van deze jongeren. Aandacht voor de mantelzorg is nodig. Met verschillende initiatieven wordt met de Week van de Jonge Mantelzorger jaarlijks het belang hiervan onderstreept. Ook ECIO richt zicht op het welzijn van deze jongeren. Een overzicht van verschillende initiatieven zetten we hieronder uiteen.

Enkele feiten en cijfers studerende jonge mantelzorgers

Uit de landelijke peiling onder jonge mantelzorgers blijkt:

  • 71% ervaart een (veel) grotere emotionele belasting en maakt zich zorgen
  • 56% heeft meer (zorg)taken dan voor de uitbraak van COVID-19
  • 40% mist zorg en aandacht voor zichzelf.

Campagne #nietTeMissen

Op 1 juni 2021 start de Strategische Alliantie Jonge mantelzorg de campagne #NietTeMissen tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger. Met online posts en een reeks verdiepende verhalen (Portretjes) van Jonge Mantelzorgers, die verbonden zijn aan het JMZ Lab van de Alliantie, besteden zij dagelijks aandacht aan de jonge mantelzorgers. Bekijk het campagnemateriaal. Ook ECIO ondersteunt deze campagne.

#DeelJeZorg campagne

Ook het ministerie van VWS geeft deze week een vervolg aan de Deel Je Zorg campagne, met nieuw materiaal en verdiepende verhalen van jonge mantelzorgers. Voor een zo groot mogelijk bereik hebben VWS en de Strategische Alliantie de afgelopen maanden nauw samengewerkt om de campagnes inhoudelijk en qua planning goed op elkaar af te stemmen. Bekijk de toolkit met materialen die je kan inzetten in de communicatie naar jonge mantelzorgers en mantelzorg-ondersteunende organisaties.

6 veelgestelde vragen over jonge mantelzorgers

Vilans heeft een webdossier jonge mantelzorgers ontwikkeld op haar Kennisplein Zorg voor Beter. Het webdossier is opgebouwd uit 6 veelgestelde vragen over jonge mantelzorgers, met concrete tips voor zorgprofessionals. Internationaal is Vilans als partner betrokken bij ME-WE, een innovatie- en onderzoeksproject, gefinancierd door de Europese Unie. Lees meer over de initiatieven van het project, zoals de Veerkrachtstraining die na de zomer beschikbaar is.

Het gesprek aangaan met mantelzorgers

Elke mantelzorgsituatie is anders en mensen kunnen verschillende wensen en behoeften hebben om het mantelzorgen vol te houden. Een goed gesprek voeren is daarbij belangrijk. Er zijn verschillende tools die hierbij kunnen helpen. Bekijk het overzicht van Movisie met zeven tools om het gesprek aan te gaan. Elke tool legt andere accenten. Zo kan jij zelf bepalen welke tool het meest passend is om het gesprek aan te gaan met mantelzorgers. Het uitgangspunt hierbij is altijd om de mantelzorger en zijn of haar leefwereld centraal te stellen.

Alle informatie op 1 plek voor studenten met een ondersteuningsvraag

ingezoomd jongen met tekstueel de vraag: vermoeid door je rol als mantelzorger?

De website mbotoegankelijk.nl is voor mbo-jongeren die vragen hebben over voorzieningen, aanpassingen en regelingen om te studeren zonder belemmering en de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Ook studenten met mantelzorgtaken vinden hier ondersteuningsmogelijkheden. Binnenkort lanceert ECIO de website voor hoger onderwijsstudenten.

Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

Ben je als onderwijsprofessional op zoek naar tools om studenten met mantelzorgtaken optimaal te begeleiden? Maak dan gebruik van de toolkit voor het tijdig herkennen, erkennen en ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken. De toolkit is ontwikkeld door MantelzorgNL met hoge scholen en universiteiten.

Neem ook deel aan het netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers!

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een groeiend netwerk en bestaat op dit moment uit de volgende partijen: Vrije Universiteit, Sociaal Cultureel Planbureau, Hogeschool van Amsterdam, de Kap, Mantelzorg & Meer, Vilans, Hogeschool Utrecht, Windesheim, JMZ Pro, Ouders & Onderwijs, Sterker, MantelzorgNL, Zwolledoet!, indebuurt033.nl, Jonge Mantelzorg, de Driemaster, Lokaal Steunpunt Mantelzorg, Maastricht University, Fontys, MOVISIE, gemeente Amsterdam en CINOP / ECIO. Ben je werkzaam als professional en wil je je aansluiten bij dit netwerk? Meld je dan aan via de website van MantelzorgNL of stuur ons een e-mail. Word daarnaast lid van de LinkedIn-groep Expertiselab Jonge Mantelzorgers. Sluit ook aan bij de eerstvolgende bijeenkomst van het netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers 2021 op 13 oktober 2021.

Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Wil je als hoger onderwijsprofessional kennis delen, knelpunten bespreken en goede praktijkervaringen uitwisselen rondom studentenwelzijn? Meld je dan ook aan voor het landelijk netwerk Studentenwelzijn. Het netwerk focust op de extra ondersteuning waar mantelzorgende studenten behoefte aan hebben.

Gerelateerde items

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl