Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni 2020

01 juni 2020

ECIO is blij met de landelijke aandacht waarmee jonge mantelzorgers deze week centraal staan. Een bewustwordingscampagne voor meer her- en erkenning van jonge mantelzorgers. Studie en mantelzorg is een uitdaging voor zowel studerende jonge mantelzorgers als de onderwijsinstelling. Zeker nu, ten tijde van de coronacrisis wordt er nog meer van de jonge mantelzorgers gevraagd. Zorgen, stress en vermoeidheid nemen toe. Met als gevolg dat ze te kampen krijgen met motivatie- en concentratieproblemen wat vaak leidt tot mindere studieresultaten. Ook het landelijk netwerk Studentenwelzijn focust op de extra ondersteuning waar mantelzorgende studenten behoefte aan hebben.

#deeljezorg

De campagne ‘Deel je zorg’ van het Ministerie van VWS is donderdag 28 mei afgetrapt met een prachtige live-uitzending op Youtube. Vier jonge mantelzorgers (Marjet, Vianna, Justin en Renske) gingen onder leiding van Eric Corton in gesprek met minister Hugo de Jonge. Het gesprek ging over hoe het is om op jonge leeftijd mantelzorger te zijn. De campagne is erop gericht om jonge mantelzorgers aan te moedigen om over hun zorg te praten of gebruik te maken van hulp.

Enkele feiten en cijfers

Uit de landelijke peiling onder jonge mantelzorgers blijkt:

  • 71% ervaart een (veel) grotere emotionele belasting en maakt zich zorgen
  • 56% heeft meer (zorg)taken dan voor de uitbraak van COVID-19
  • 40% mist zorg en aandacht voor zichzelf.

Extra begeleiding studerende mantelzorgers niet vanzelfsprekend

Kopt het persbericht van MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. Het combineren van een studie met de zorg voor bijvoorbeeld een zieke moeder kan pittig zijn. Zeker nu er – als gevolg van de coronacrisis – nog meer van (jonge) mantelzorgers wordt gevraagd. 1 op de 5 jongeren groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin, maar bij veel opleidingsinstellingen is er nog weinig kennis over deze jonge mantelzorgers. Lees het persbericht over de verschillende initiatieven die tijdens de week van de jonge mantelzorger worden gelanceerd.

De impact van de coronacrisis op studerende mantelzorgers

Studenten met mantelzorgtaken hebben het zwaar. Zeker nu ten tijde van de coronacrisis. Lees het verhaal van Annelies waarin zij vertelt over de extra stress, werkdruk en de studievertraging die zij hierdoor oploopt. Janneke de Wit vertelt in haar verhaal over haar dilemma van keuzes moeten maken, met altijd een nadelig effect voor haarzelf of voor haar directe omgeving. Inspiratieverhaenl voor docenten en decanen die jonge studerende mantelzorgers begeleiden. Het is belangrijk om in deze hectiek ook oog te houden voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. Lees ook het verhaal van Jiska Stad-Ogier waarin zij belangrijke aandachtspunten aanstipt voor hogescholen en universiteiten, juist nu, ten tijde van de coronacrisis.

Onderzoek naar invloed mantelzorgtaken op succesvol studeren

Marit Schreurs, student aan Universiteit Utrecht, onderzoekt in het kader van haar masteropleiding Sociologie de invloed van studeren met mantelzorgtaken op het studiesucces. Met het onderzoek wil Marit inzichtelijk maken in welke mate de tevredenheid van de student over de organisatie en actoren van het hoger onderwijs bijdragen aan het studentsucces van de studerende mantelzorger. Marit wordt hierbij begeleid door ECIO.

Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

Een toolkit voor het tijdig herkennen, erkennen en ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken. De toolkit is ontwikkeld door MantelzorgNL met hoge scholen en universiteiten. De toolkit is voor decanen en studentbegeleiders uit het mbo, hbo en universiteiten deze studenten te ondersteunen bij het succesvol afronden van hun opleiding.

Bewustwordingscampagne

De Week van de Jonge Mantelzorger bestaat uit een bewustwordingscampagne die een organisatie of gemeente kan inzetten aanvullend op hun eigen activiteiten- en ondersteuningsaanbod. Lees hierover meer op de website van de weekvandejongemantelzorger.​

Enkele initiatieven uitgelicht:

Weert/Nederweert: Punt Welzijn zet zich in om samen in beweging te komen voor jonge mantelzorgers. Met verschillende initiatieven ondersteunen zij jonge mantelzorgers (tot 25 jaar) en organiseren ze ‘VIP acties’ om de jonge mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Speciaal vanwege de Week van de Jonge Mantelzorger hebben ze een extra actie. Deze is geldig tot 5 juni 2020.

‘s-Hertogenbosch: Het platform VANZELFSPREKEND!? is opgezet door en met JMZ’ers om jonge (ex-)mantelzorgers uit ’s-Hertogenbosch te ondersteunen. JMZ’ers kunnen er terecht voor vragen en antwoorden en worden ze geïnformeerd over verschillende initiatieven voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. Voor het platform wordt nauw samengewerkt met het Steunpunt Mantelzorg en Humanitas en andere belangrijke partijen in ‘s-Hertogenbosch.