Terugblik bijeenkomst Werkgroep VN-verdrag | 4 juni 2020

22 juni 2020

Samen werken aan inclusief en toegankelijk hoger onderwijs

De onderwijsinstellingen, die zich al hebben gecommitteerd aan het VN-verdrag, gingen op 4 juni 2020 aan de slag voor het verder borgen van inclusief en toegankelijk onderwijs, voor nu en in de toekomst. De doelen van het VN-verdrag inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking staan daarbij centraal.

Tijdens deze tweede werksessie van 2020, deelden de deelnemers kennis en ervaringen over de impact en resultaten rondom de beschreven ambities in het VN-verdrag. Ze gingen in op de knelpunten en uitdagingen daarbij. Er werd ingegaan op digitaal toetsen, het lesgeven op afstand in combinatie met een beperkte groep studenten op locatie en het inpassen van een digitaal curriculum.

Nieuwe ontwikkelingen

ECIO deelt mede dat een aantal ho-instellingen hebben aangegeven dit jaar ook de intentieverklaring VN-verdrag te willen ondertekenen. ECIO werkt momenteel aan een toolkit inclusief onderwijs en een publicatie, in samenwerking met de werkgroep, over de resultaten/impact van de intentieverklaring VN-verdrag. De deelnemers zijn enthousiast over het 8-puntenplan dat ECIO wil gaan opstellen voor meer aandacht en oplossingsrichtingen voor studenten+ in het afstandsonderwijs. En waarmee voorgesorteerd kan worden op verwachte knelpunten bij het aanhouden van het afstandsonderwijs. De leden van de werkgroep geven aan dat zij graag mede het puntenplan vormgeven en lanceren.

Brainstorm schaduwonderwijs, Nadine Zeeman, Inspectie van het onderwijs

Nadine Zeeman, Inspectie van het Onderwijs, vertelt over het onderzoek naar aanvullend onderwijs in het hoger onderwijs. De deelnemers discussieerden over het effect, de normen en het perspectief van kwaliteitszorg daarbij. De begeleiding van studenten en werkdruk docenten specifieker onder het voetlicht brengen zijn hierbij de speerpunten van de Inspectie.

Studeren+ verankeren in waarden en cultuur

Harriët Rempe van Hogeschool Utrecht vertelt over hun aanpak en het verder professionaliseren van de docenten en onderwijsmedewerkers op dit thema. Ook andere deelnemers vertellen over hun werkwijzen rondom kernwaarden, onderwijsvisie, coaching in de BKO, inzet op community building en het vergroten van draagvlak binnen de ho-instellingen.

Tijdens de rondvraag werden nog enkele tools gedeeld en ervaringen hierover uitgewisseld. De werkgroep VN-verdrag komt 8 oktober a.s. weer bijeen.

Intentieverklaring VN-verdrag

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Ondersteuning vanuit ECIO

Hoe zorg jij als onderwijsstelling voor een passend beleid, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren? Hoe ga je hier doelgericht mee aan de slag? ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen hierbij met onder andere de beleidsscan. Een tool voor inzicht in het stadium van beleid binnen de instelling en handvatten om hiermee concreet aan de slag te gaan. Wil je meer weten over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? We gaan graag hierover met je in gesprek.

Gerelateerde items