Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

Landelijk netwerk studentenwelzijn
Landelijk netwerk studentenwelzijn

14 januari 2020

Aandacht voor studentenwelzijn krijgt een structureel vervolg! Op 9 januari 2020 werd er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd in het kader van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Deze samenkomst vervolgt een reeks van drie eerdere bijeenkomsten in 2019. De netwerkbijeenkomst van 9 januari werd bezocht door bijna 100 professionals uit het hoger onderwijs en samen maakten zij een volgende stap als het gaat om studentenwelzijn. Dit houdt in dat deze hogescholen en universiteiten zich hebben verbonden aan één van de werkgroepen van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Hun doel? het delen van kennis en het uitwerken van een aantal belangrijke thema’s op het gebied van studentenwelzijn.

Terugblik

“We hebben niet stilgezeten”, aldus Judith Jansen programmadirecteur ECIO bij de opening van de bijeenkomst. Het programma van 9 januari is samengesteld door de stuurgroep Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. De stuurgroep studentenwelzijn heeft als belangrijkste taak om richting, vorm en inhoud te geven aan de landelijke netwerkbijeenkomsten waarin het delen van kennis centraal staat. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit hogescholen en universiteiten. Voorzitter is Marieke de Bakker, Hoofd van de afdeling Studentenzaken Universiteit Utrecht (UU).

In het plenaire programma werd aandacht besteed aan het studentenperspectief op studentenwelzijn, actuele en beschikbare onderzoeksdata over studentenwelzijn en de landelijke monitor mentale gezondheid en middelengebruik opgezet door het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland in opdracht van de ministeries van OCW en VWS. Bas Litjens (ISO), Jolien Dopmeijer (Windesheim) en Martha de Jonge (Trimbos-instituut) waren hierbij als sprekers aanwezig.

In de deelsessies zijn de deelnemers aan het werk in gegaan themagroepen. Deze themagroepen zijn opgesteld op basis van input van de stuurgroepleden en eerdere netwerkbijeenkomsten. In deze deelsessies is gewerkt aan de thema’s: regionale netwerken en samenwerkingsverbanden, internationale studenten, kwaliteitsgelden, deskundigheid/professionalisering en peersupport/peercounseling. In de volgende netwerkbijeenkomsten zullen deze themagroepen opnieuw bijeenkomen en een programma onderdeel voor eigen rekening nemen. Rondom de thema’s zullen goede voorbeelden vanuit hogescholen en universiteiten worden gedeeld!

Verslaglegging bijeenkomst

Benieuwd naar de uitgebreide terugblik? Lees in de bijlage het volledige verslag over de Landelijk netwerkbijeenkomst Studentenwelzijn van 9 januari.

Download

Gerelateerde artikelen

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho