Vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

1 input voor vernieuwing nationale studenten enquête doe mee

26 februari 2020

Ben je betrokken bij studiekeuzevoorlichting van scholieren? Denk dan mee over hoe de vragenlijst van de Nationale Studenten Enquête verbeterd kan worden. Deel jouw ideeën met de Projectgroep vernieuwing vragenlijst NSE! De enquête wordt uitgevoerd door ResearchNed, in opdracht van Studiekeuze123. In de NSE is ook aandacht voor studenten die studeren met een beperking of een ondersteuningsvraag hebben. ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen, mede aan de hand van de verkregen data.

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalige landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Er wordt studenten om hun mening gevraagd over bijvoorbeeld aansluiting op de beroepspraktijk, de docenten, de inhoud van de opleiding en de studiebegeleiding. De resultaten worden door verschillende organisaties gebruikt in de landelijke studiekeuzevoorlichting (zoals Studiekeuze123, de Keuzegids en de Elsevier) en door onderwijsinstellingen voor verbetering van de onderwijskwaliteit.

Vernieuwing van de vragenlijst

De huidige vragenlijst van de Nationale Studentenenquête (NSE) gaat nu zo’n tien jaar mee. Het is tijd voor een grondige review en vernieuwing voor de periode na 2020. De vernieuwing van de vragenlijst is een initiatief van de studenten samen met de hoger onderwijsinstellingen, vertegenwoordigd door de studentenbonden ISO en LSVb en de koepels NRTO, VH en VSNU. Stichting Studiekeuze123, die de NSE jaarlijks organiseert, neemt ook deel aan dit project. Het doel van de vernieuwing van de vragenlijst is het komen tot een op actuele ontwikkelingen afgestemde, gevalideerde studentenenquête van een beperkte omvang.

Waarom is jouw input nodig in dit project?

Het is belangrijk dat iedereen, die betrokken is bij de resultaten van de NSE (in studiekeuzevoorlichting of kwaliteitszorg) en natuurlijk de studiekiezers zelf (of hun ouders), maximaal betrokken worden bij dit project. Ben je ervaringsdeskundige, in het gebruik van informatie over studievoorlichting, doe dan mee!

Hoe lever je input?

Maak je interesse voor het leveren van input kenbaar via onderstaande link:

Ik lever graag een bijdrage aan de totstandkoming van de NSE 2021

Dit is een korte inventarisatie van wat je achtergrond is (professional, student, ouder of anders). Je geeft hier tevens aan hoe je betrokken wilt worden: online consultatie en/of deelname aan een klankbordgroep met focus op ‘studievoorlichting’ en ‘kwaliteitszorg hoger onderwijs’.

Nog meer ervaringsdeskundigen gezocht

Deel deze informatie met andere geïnteresseerden om mee te denken en input te leveren. Ook studiekiezers die als ervaringsdeskundige in het gebruik van studiekeuze-informatie hun mening willen geven zijn van harte welkom.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de Projectgroep vernieuwing NSE via onderzoek@researchned.nl.