Veel internationale studenten eenzaam en bezorgd door corona

Internationale student met koptelefoon leest in een boek

24 februari 2021

Veel internationale studenten, die studeren aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling, kampen met emotionele klachten. Ruim 40% van de studenten geeft aan depressieve gevoelens te hebben. Ruim de helft van de studenten voelt zich eenzaam, bezorgd maar ook verveeld. Dit blijkt uit de enquête van Nuffic onder 350 internationale studenten, uitgevoerd tussen 15 december en 10 januari 2021. ECIO, als aanjager van studentenwelzijn, heeft mede input geleverd voor deze enquête.

Nuffic Meets – 23 maart 2021

Tijdens Nuffic Meets (16.00 uur) wordt het gesprek aangegaan over het welzijn van internationale studenten en hoe ze het best ondersteund kunnen worden. Meer informatie over het programma en registratie.

Minder emotionele klachten bij fysiek onderwijs

De cijfers hebben betrekking op de eerste helft van het collegejaar, waarin de onderwijsinstellingen moesten omschakelen naar met name online onderwijs vanwege de coronamaatregelen. Emotionele klachten leiden vaker tot een negatieve studie-ervaring in Nederland. De studenten, die gedeeltelijk fysiek onderwijs kunnen volgen, zijn positiever dan de studenten die hoofdzakelijk online lessen volgen. Driekwart van de studenten die in september 2020 is gestart, is neutraal of positief over hun keuze. Zij zijn ook positiever over hun sociale leven. De klachten zijn veelal gelijk met die van de Nederlandse studenten. Dit blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van ISO is uitgevoerd door ResearchNed.

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Studentenwelzijn staat meer dan ooit hoog op de agenda van instellingen, die zich inspannen om studenten passende begeleiding en ondersteuning te geven. Het is dan ook zeer belangrijk om in contact te blijven met studenten, in het bijzonder met studenten met een ondersteuningsvraag. ECIO is facilitator van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Alle professionals uit het hoger onderwijs kunnen gratis bij het netwerk aansluiten.

Inspiratie voor studentenwelzijn

Bekijk de praktische voorbeelden hoe je als onderwijsinstelling bijdraagt aan studentenwelzijn. Verschillende organisaties die je kunnen ondersteunen bij specifieke hulpvragen hebben we voor je in kaart gebracht. Op de website vind je ook verschillende onderzoeksresultaten die je inzicht geven over het mentale welzijn van studenten in relatie tot de coronacrisis.

Ondersteuning vanuit ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Neem voor vragen over inclusief onderwijs en studentenwelzijn contact met ons op. Wij gaan graag hierover met je in gesprek.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho