Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

impact_coronavirus_hoger_onderwijs_handreikingOCW

11 november 2020

Het ministerie van OCW publiceerde op 19 maart jl. een kamerbrief met een servicedocument (update 18-12-2020) waarin zij een aantal handvatten geeft voor knelpunten in het hoger onderwijs als gevolg van het coronavirus. Lees ook de Kamerbrief Compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19.

Gevolgen voor hoger onderwijs

Het volledig staken van de onderwijsactiviteiten in de scholen heeft ook voor het hoger onderwijs grote gevolgen. De hogeronderwijsinstellingen, docenten en studenten staan voor de opgave om hun werkzaamheden zoveel als mogelijk voort te zetten. Het ministerie van OCW wil hen hierbij dan ook zo goed mogelijk ondersteunen.

Ben je hogeronderwijsstudent en heb je ondersteuning nodig?

 • Loop je tegen problemen vanwege de coronacrisis? Meld dit bij het studentenmeldpunt COVID-19.
 • Deel je ervaringen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zodat zij in samenspraak met de onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW het afstandsonderwijs kunnen verbeteren.
 • Lees meer nieuws over passend onderwijs in coronatijden.
 • Informeer bij de contactpersoon van je onderwijsinstelling hoe zij je kunnen helpen.

Richtlijnen voortzetting onderwijsactiviteiten

Het ministerie heeft met verschillende organisaties, zoals NVAO, NWO en het CBHO afspraken gemaakt om betrokkenen in het hoger onderwijs helderheid te geven en waar mogelijk te ontlasten en ruimte te bieden. De belangrijkste punten zijn opgenomen in het servicedocument.

Servicedocument Covid-19 aanpak hoger onderwijs

Voor een aantal knelpunten zijn generieke oplossingen nodig. Het servicedocument (update 18-12-2020) van het ministerie van OCW geeft een aantal handvatten waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de aangekondigde maatregelen en om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Nederlandse universiteiten hebben, in overleg met de minister, aangegeven te zullen handelen in de geest van dit document.

Het servicedocument gaat onder meer in op de volgende topics:

 • stages
 • internationale mobiliteit
 • bindend studieadvies
 • aanmelding en toelating
 • (decentrale) selectie (BA en MA)
 • financiële effecten voor instellingen en studenten
 • accreditatie
 • onderzoek
 • College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Toegankelijk en flexibel (digitaal) onderwijs en examineren

Het vergt veel inzet van instellingen om onderwijs en examinering op een andere wijze voort te zetten. ECIO, expert in inclusief onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag, kan daarbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij denken graag mee om onderwijs, toetsen en examens online zo toegankelijk mogelijk te maken voor studenten met een ondersteuningsvraag. Bekijk ook de webpagina met tips, handreikingen en meer over digitale toegankelijkheid.

How to face corona

In deze korte animatie illustreert Dr Russ Harris, auteur van de internationale bestseller The Happiness Trap, hoe je ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kunt gebruiken om om te gaan met de Corona-crisis en de angst en zorgen die daarmee gepaard gaan. Deel deze video ook met je (internationale) studenten en download tevens het gratis Face COVID ebook.

Gerelateerde items

Grote zorgen rondom welzijn studenten en onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs en mbo

Webinar mbo 1.5: Het nieuwe normaal | kansengelijkheid op afstand