Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Vrouw met rood jasje aan ondertekent intentieverklaring aan statafel, zwart afgerokt, in een grote ruimte

07 oktober 2021

In het bijzijn van verschillende studenten en medewerkers ondertekende Machteld Roos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Twente, vandaag de intentieverklaring VN-verdrag. Met deze ondertekening spreekt de universiteit de ambitie uit een inclusieve instelling te willen zijn waar elke student op gelijke voet kan participeren. De universiteit sluit aan bij de groeiende groep van hoger onderwijsinstellingen die, met de werkgroep VN-verdrag, werk maken van het VN-verdrag. ECIO ondersteunt de werkgroep met specialistische kennis waarmee gezamenlijk wordt voortgebouwd op het verduurzamen van inclusief onderwijs.

“Met deze ondertekening willen we zichtbaar maken dat we ons inzetten op dit thema. We hebben hier al stappen op gezet, maar er is nog veel te doen” – Roos Machteld, CvB Universiteit Twente

Elke student is welkom

Deze week is door Universiteit Twente uitgeroepen tot Diversity Week. De ondertekening van de intentieverklaring past hier dus heel goed bij. En is in lijn met de missie van de universiteit om in 2030 de ultieme ‘people first’ universiteit te zijn. People first betekent dat elke student welkom is en mee moet kunnen doen.

Ervaringen van studenten met een functiebeperking

Het uitgangspunt van het VN-verdrag is “nothing about us, without us”. Daarom kwamen bij de ondertekening ook verschillende studenten met een functiebeperking aan het woord om hun ervaringen te delen. Belemmeringen die werden benoemd hebben met name betrekking op de informatievoorziening, flexibiliteit van het onderwijs en bewustzijn van medewerkers. “De ondersteuning en voorzieningen die je krijgt is nu heel persoonsafhankelijk”, vindt master student Bas. De studenten zien de ondertekening als erkenning vanuit de universiteit dat er wat moet veranderen. Ze hopen dat hierdoor in de toekomst meer stappen worden gezet richting inclusie.

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

Om onderwijsinstellingen aan te moedigen en te ondersteunen in de implementatie van het VN-verdrag Handicap faciliteert ECIO de Werkgroep VN-verdrag.

“Deelname aan deze werkgroep maakt het mogelijk om van andere onderwijsinstellingen te leren en biedt ons ondersteuning in het uitvoeren van acties binnen de UT die bijdragen aan onze inclusiviteitsdoelstellingen” – Sterre Mkatin, Diversity and Inclusion Officer Univerisiteit Twente.

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Gerelateerde items

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

De verschillende rollen van het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN-verdrag handicap

Perspectief ministeries OCW en VWS op inclusief hoger onderwijs

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?