Universiteit Maastricht tekent de intentieverklaring VN-verdrag

29 september 2020

Met de ondertekening geeft UM aan dat ze veel waarde hecht aan het maken en behouden van toegankelijk en inclusief onderwijs, zodat iedere student zich welkom en gewaardeerd voelt en zijn of haar talent kan ontplooien. Op 28 september jl. tekende Rianne Letschert namens de Universiteit Maastricht (UM) de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor instellingen in het hoger onderwijs.

Feestelijke bijeenkomst

De ondertekening vond plaats tijdens een bescheiden maar toch feestelijke bijeenkomst onder begeleiding van UM Disability Support en ECIO. Verschillende studenten met een functiebeperking benadrukten het belang van toegankelijk onderwijs. Zij deelden ervaringen met eigen praktijkvoorbeelden en vertelden wat het betekent om te studeren met een functiebeperking.

Gedeelde uitdagingen

Met de ondertekening van het VN-verdrag committeert Universiteit Maastricht zich aan de afspraken die binnen de VN gemaakt zijn over het toegankelijk maken van (maatschappelijke) voorzieningen voor mensen met een beperking.

Universiteit Maastricht maakt vanaf nu ook deel uit van de Landelijke Werkgroep VN-verdrag. Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle meewerkende onderwijsinstellingen voor samenwerking en kennisdeling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen binnen de eigen instelling. Deze werkgroep wordt ondersteund door het ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Ondersteuning vanuit ECIO

Hoe zorg jij als onderwijsstelling voor een passend beleid, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren? Hoe ga je hier doelgericht mee aan de slag? ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen hierbij met onder andere de beleidsscan. Een tool voor inzicht in het stadium van beleid binnen de instelling en handvatten om hiermee concreet aan de slag te gaan. Wil je meer weten over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? We gaan graag hierover met je in gesprek.

Gerelateerde items